Gasterra

Aanmelden nieuw lid


Om je aan te melden kun je hier klikken om het genoemde formulier te downloaden
Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met onze secretaris
 

Algemene informatie 

Bankrekeningnummer van KV Hoogkerk is IBAN-nummer NL03RABO0329414038,

De meeste leden maken gebruik van automatische incasso. Voor dit seizoen wordt er op de volgende momenten contributie geïncasseerd:
- 7 oktober 2019
- 2 december 2019
- 3 februari 2020
- 2 april 2020
Mochten er nog vragen c.q. opmerkingen zijn dan kunnen jullie die mailen naar penningmeester@kvhoogkerk.com.

Als leeftijd geldt de leeftijd per 1 januari.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Nieuwe leden die gedurende het lopende seizoen lid worden betalen pro rato. Indien je gedurende het seizoen bedankt als lid, dien je het gehele seizoen te betalen.
 

Vervoer

Ouders van jeugdleden worden per toerbeurt ingezet om naar de uitwedstrijden van zijn of haar kind te rijden. Als u bent ingedeeld en niet kunt rijden dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.


© KV Hoogkerk       |   Website gemaakt met SyndeoCMS   |   aantal hits : 15933