Vrijwilligerscoördinator


De vrijwilligerscoördinator draagt met haar inzet bij aan enthousiasmeren, stimuleren en ondersteunen van leden en belangstellenden tot een actieve betrokkenheid bij de vereniging.
 

Verenigen doe je samen….even voorstellen

Mijn naam is Feikje Kenter, als zelfstandig professional voor smaaklessen & workshops o.a. op gebied van gezonde voeding en -leefstijl. Moeder van 3 dochters waarvan alleen nog de jongste, Meike, speelt bij de C1. Als vrijwilliger ben ik al jaren actief in de schoonmaakcommissie. Hoewel schoonmaken niet mijn hobby is vind ik het ieder keer weer gezellig met een groepje mensen aan de slag te gaan. Naast een schone kantine ben ik na afloop  ook weer enigszins op de hoogte van andere zaken binnen de vereniging. Deze informatie helpt mij weer in wat ik echt leuk vind: Netwerken is een van mijn passies. Daarom heb ik mij beschikbaar gesteld als vrijwilligerscoördinator. Ik zet mij graag in voor de vereniging om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen zodat iedereen zich (weer) betrokken voelt bij zijn/ haar vereniging! Heb je hier zo ook je ideeën over spreek mij hier gerust op aan of stuur een mij een mailtje.
       
Vrijwilliger ben je niet zomaar….
De kracht van de vereniging zit hem in de leden. Niet alleen in de spelers maar ook hun achterban. Het woord vereniging komt voort uit het werkwoord verenigen; Van alle onderdelen een geheel maken. Iedere vereniging heeft een sociaal kapitaal. Het sociaal kapitaal van de vereniging  wordt gevormd door sociale netwerken van individuen en al de hulpbronnen die ze via deze netwerken kunnen mobiliseren. Dit is naar mijn mening ruimschoots aanwezig, om KVH een bloeiende vereniging te laten zijn. De kunst is hoe we het sociaal kapitaal optimaal kunnen benutten. De basis ligt er naar mijn mening in dat we elkaar kennen en dat een ieder gekend wordt, over en weer vertrouwen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor het proces van succes. De beleving van succes is voor iedereen verschillend. Net als de motivatie al dan niet een actieve rol in te nemen binnen de vereniging:
 
  • Ik  heb bepaalde talenten en wil deze graag inzetten.
  • Ik wil een maatschappelijke bijdrage leveren .
  • Ik wil actief zijn en mij hierdoor fitter voelen.
  • Ik wil wat leren; ik zoek nieuwe uitdagingen.
  • Ik wil mensen ontmoeten.
  • Ik wil binding hebben met deze vereniging.
 
Wat is of zou voor jou de reden zijn? Ben je (nog steeds) bereid naar eigen kennis en kunde mee te werken aan een bloeiende vereniging ? Hoe ben je zelf betrokken en hoe zou je graag betrokken willen zijn? Welke “problemen” kom je tegen en zie je mogelijkheden deze te verhelpen? Wie en of wat is daar, in jou ogen, voor nodig?  Deel je mening zodat we samen kunnen kijken hoe jij net als ieder ander het best tot zijn/haar recht komt als onderdeel van “bloeiende”  vereniging.  
 
Kijk voor inspiratie ook eens op https://www.youtube.com/user/KNVBback2basics

Contact met de vrijwilligers coördinator kan via het email adres vrijwilligerscoordinator@kvhoogkerk.com of klik hier
 


© KV Hoogkerk       |   Website gemaakt met SyndeoCMS   |   aantal hits : 5561