Weekbericht week 10 (21/10/2012 - 27/10/2012)
 
Kopij voor het weekbericht inleveren iedere week voor zondagavond 19.00 uur via e-mail: tc@kvhoogkerk.com.
Kopij voor onze site www.kvhoogkerk.com kunt u sturen naar: webmaster@kvhoogkerk.com, indien de informatie ook in het weekbericht opgenomen moet worden, dan ook graag sturen naar de redactie. En hou vooral de site in de gaten voor het laatste nieuws.

Agenda
27 oktober. Klaverjassen aanvang: 20:00 uur
29 oktober. Schoonmaak in de kantine, aanvang: 19:30 uur (Simone, Jaqueline, Hilleen, Sabine, Feikje en Maria)
29 oktober. Start trainingen zaal
10/11 november. Start competitie zaal

Hoogkerk 5 kampioen !!
Door een mooie 14-07 overwinning in en tegen Rodenburg is Hoogkerk 5 afgelopen zaterdag kampioen geworden. Allen van harte gefeliciteerd.Trainingstijden zaal vanaf 29 oktoberRegels/afspraken voor in de zaal, zodat het voor iedereen leuk blijft!
Bij trainingen:
 • Niet te vroeg aanwezig, je mag pas 5 minuten voor je eigen training in de zaal.
 • Eventueel inlopen op de gang en niet in de zaal als het nog niet jouw trainingstijd is.
 • Je mag niet in het materiaalhok spelen/zijn.
 • Heb je geen trainen, laat de anderen dan rustig trainen en pak geen ballen/korven omdat er niks mee wordt gedaan.
 • Ballen die je niet gebruikt aan de materiaal kant van de sporthal neerleggen.
 • Wees netjes in de kleedkamers, ruim je eigen troep op.
 • Controle na de training/wedstrijd door de trainer (even er doorheen lopen, kids aansporen eigen troep op te ruimen).
 • Tijdens de training ook geen ouders in de zaal.

Bij wedstrijden:
 • Je mag niet in het materiaalhok spelen/zijn.
 • Inschieten in de wedstrijd voor je eigen wedstrijd.
 • Je mag pas de tweede helft voor je eigen wedstrijd de zaal in, mits je netjes op de bank blijft zitten aan de kant van de kleedkamers.
 • Aan de andere kant van de zaal zijn alleen de coaches, spelers, tegenstanders, scheids, dus mensen die daadwerkelijk daar iets te zoeken hebben.
 • Scorebord wordt door de wisselspelers gedaan.
 • Het is ook in de rust niet de bedoeling dat je als toeschouwer van de tribune naar beneden gaat om te schieten.
 • Controle na de wedstrijd door de trainer in de kleedkamers (even er doorheen lopen, kids aansporen eigen troep op te ruimen).

Tassen in de zaal:
Zorg er wel voor dat de tassen niet in het veld staan en dat mensen er langs kunnen.

Technische Commissie

Bestel nu je seizoenskaart!
Het zaalseizoen start in november en je kunt weer een seizoenskaart aanschaffen. Het bestuur heeft besloten om alleen bij wedstrijden van het eerste team entree te heffen. De entree voor de wedstrijden van het eerste team bedraagt € 3,50. Bestel je seizoenskaart door een mailtje te sturen naar a.h.roeters@home.nl. De seizoenskaart kost € 20,00. Dit bedrag kan je overmaken naar KVH bankrekeningnummer 32.94.14.038 onder vermelding van je naam en ‘seizoenskaart’. Daarnaast kan je bij de eerste thuiswedstrijd de seizoenskaart betalen.

Advertentie (vraag & aanbod)
Ben je op zoek naar korfbalschoenen of heb je nog korfbalschoenen in de 'aanbieding' die je niet meer gebruikt, dan kun je hiervoor een advertentie plaatsen op de website (alleen voor leden) om deze aan de man/vrouw te brengen. Hier kun je de advertentiepagina met 'aanbiedingen' bekijken en een advertentie plaatsen.
Als het gelukt is de schoenen van eigenaar te laten verwisselen, laat dit de webmaster dan ook even weten dan kan hij de advertentie van de website verwijderen.

Trainingen in de herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie zijn er geen trainingen. Na de vakantie gaan we de zaal in. Houd de site goed in de gaten, want tijdens de voorbereiding kunnen een aantal trainingen vervallen of verplaatst worden.

Reiskosten door de jaren heen
Tijdens de ALV van 17 september jl. hebben de leden besloten 100 km niet meer te vergoeden. Tijdens de discussie over de reiskosten werd de vraag gesteld wanneer besloten is reiskosten uit te betalen. De voorzitter heeft aangegeven dat het bestuur dit uitzoekt en de uitkomsten van de zoektocht publiceert. In 1970 is aangegeven dat de vergoeding door de leden werd afgedragen aan de vereniging en dat de vereniging ervoor zorgde dat de chauffeur de vergoeding kreeg. Tot 1998 betaalden senioren fl 3,00 en jeugd fl 1,50 per uitwedstrijd (met in de loop der jaren enige indexering). In 1998 hebben de leden tijdens de ALV besloten de contributie te verhogen en geen aparte inning van de reiskosten meer toe te passen. In 2004 is besloten de vergoeding aan te passen en reiskosten uit te betalen na declaratie. Daarnaast is tijdens de ALV van 2004 besloten dat de coaches de desbetreffende declaratieformulieren uitdelen.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kan je je wenden tot Agnes of een mailtje met je vraag/opmerking sturen naar a.h.roeters@home.nl

Het bestuur

Kopij clubblad november
Begin november verschijnt er weer een clubblad. Tot 31 oktober kan hiervoor kopij aangeleverd worden aan de redactie.

Het is zover, we gaan weer klaverjassen !!
Ondanks dat het zaalprogramma nog niet bekend is zijn er al wel twee data geprikt voor het klaverjassen : 27 oktober en 23 november. Meer info over het klaverjassen kun je hier lezen.

Diverse selecties
Er zijn een aantal Hoogkerkers geselecteerd voor de diverse Noord / Groningen selecties. Een compleet overzicht van alle selecties kunt u hier bekijken.

Pronkjewail toernooi F1
Op zaterdag 3 november is er het Pronkjewailtoernooi voor de F1. Hieronder ziet u het speelchema.Beter toezicht op materiaal
Hierbij roepen wij de trainers op beter op het materiaal te letten en ervoor zorg te dragen dat ook daadwerkelijk al het materiaal wordt opgeruimd. In de afgelopen tijd hebben we ballen uit de struiken moeten halen, liggen ballen achter prullenbakken en worden op het veld kapot getrapte pionnen gevonden. We gaan straks de zaal in en we roepen elke trainer op om na de training een inspectie door de materialenhokken te doen om na te gaan of er nog ballen tussen de materialen liggen.

Uitslagen wedstrijden
Kijk hier voor alle uitslagen van deze week en voorgaande weken.Programma
Het definitieve zaalprogramma zal aan het eind van de week gepubliceerd worden.

Rondleiding Suikerfabriek Hoogkerk

Als u het weekbericht niet langer meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.© KV Hoogkerk       |   Website gemaakt met SyndeoCMS   |   aantal hits : 595813