Weekbericht week 13-14/15 (02/11 - 08/11)
 
Kopij voor het weekbericht inleveren iedere week voor zondagavond 19.00 uur via e-mail: tc@kvhoogkerk.com.
Kopij voor onze site www.kvhoogkerk.com kunt u sturen naar: webmaster@kvhoogkerk.com, indien de informatie ook in het weekbericht opgenomen moet worden, dan ook graag sturen naar de redactie. En hou vooral de site in de gaten voor het laatste nieuws.
Agenda
14 januari (woensdag). Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur in de kantine.

ALV verplaatst naar 14 januari 2015
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 14 januari 2015 aanvang 20 uur. De reden om de ALV te verplaatsen heeft te maken met het overzicht en de officiële stukken die horen bij de ALV m.b.t de financiën. Onze huidige penningmeester Impke Zuur heeft ad interim het penningmeesterschap op zich genomen. Geen expert zijnde op dit gebied kost het meer tijd om alle gevraagde officiële stukken te produceren. Op de ALV in januari zal het financiële overzicht wel klaar zijn. De agenda van de ledenvergadering volgt medio december. Als u nog punten vooraf in wilt brengen dan graag bericht naar: bestuur@kvhoogkerk.com.

Nieuwe voorzitter sponsorcommissie
De sponsorcommissie is uitgebreid door toevoeging van Jan Veldhuis. Jan heeft zich al eerder bezig gehouden met de sponsoren en zet dit met veel enthousiasme nu voort. Binnen de sponsorcommissie neemt hij ook de rol van voorzitter op zich. Het bestuur is content met deze versterking.

Overdracht penningmeesterschap
Zoals bekend heeft Impke Zuur, bij afwezigheid van andere kandidaten ad interim het penningmeesterschap op zich genomen. Dit is voor haar een hele klus geweest. Als bestuur zijn we blijven zoeken naar iemand die affiniteit heeft met de taken van de penningmeester. En deze persoon is gevonden en wel in de persoon van Eric Huisman. Eric heeft 2 kinderen die spelen in jeugdteams en hij heeft een relevante financiële achtergrond. Officieel zou Eric voorgesteld worden op de ALV zodat goedkeuring aan de leden kon worden gevraagd. De ALV vind nu in januari plaats maar het bestuur wil Eric graag aan het werk zetten. Hiervoor moet hij worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Om de leden toch de kans te geven om zijn/haar stem te laten horen bij deze het verzoek om, als er bezwaren zijn tegen de benoeming van Eric Huisman als penningmeester, dit ons voor 4 november a.s te laten weten via bestuur@kvhoogkerk.com.

Nieuwe ballen en opruimen na de training
Er zijn voor de zaal nieuwe K5, K4 en K3 ballen gekomen. Er zijn 6 netten die zijn gevuld met 2 x 6 K5, 2 x 6 K4 en 2 x 6 K3 ballen. Na de training moeten de ballen weer terug in het net en in de kast worden gelegd. Het is niet toegestaan ballen uit de zaal mee te nemen (ook niet voor uitwedstrijden).
Helaas moesten we afgelopen zaterdagmorgen al constateren dat het opruimen van de ballen niet was gebeurd zoals het hoort. Zeven ballen lagen los in het hok en een netje ontbrak. Bij een rondje langs de toestellen werd het netje al vrij snel gevonden !!!!! Nogmaals het zeer dringende verzoek om ALLE ballen weer netjes in het hok terug te hangen zodat iedereen er plezier van kan hebben.


Team van de week
In de zaal tijdens thuiswedstrijden van Hoogkerk 1 worden ook dit jaar ‘teams van de week’ gepresenteerd. Het team komt samen met de spelers van Hoogkerk 1 het veld op en wordt aan het publiek voorgesteld. Natuurlijk ontbreekt ook een foto met de spelers niet. Bij een aantal wedstrijden presenteren we 2 teams van de week gezien het aantal jeugdteams.
Bij de thuiswedstrijd van Hoogkerk 1 tegen Wit Blauw 1 op zaterdag 8 november a.s. worden  Hoogkerk E3 en Hoogkerk E4  van harte uitgenodigd!
Wij verzoeken je, je om 19.45 uur in je korfbaltenue te melden in de sporthal bij Renate Snijder.
 
Mocht je deze avond niet aanwezig kunnen zijn, geef dit dan z.s.m. even door aan Kirsten Swiersema: kirsten0205@hotmail.com.

Bij de volgende thuiswedstrijden van Hoogkerk 1 staan de volgende teams gepland:
Zaterdag 22 november        19.10 uur    Hoogkerk 1 – Mid Fryslan 1        E5 en F1
Zaterdag 20 december        21.10 uur    Hoogkerk 1 – Phoenix 1               D3
Zaterdag 17 januari             20.15 uur    Hoogkerk 1 – KVA 1                       E1 en E2
Zaterdag 31 januari             21.00 uur    Hoogkerk 1 – ZKV 1                       D2
Zaterdag 14 februari           21.05 uur    Hoogkerk 1 – Wageningen 1        D1

KV Hoogkerk'ers geselecteerd voor Groningen <16
Voor Groningen <16 zijn definitief geselecteerd : Marloes de Haan, Lynn vd Kroft en Martijn Corpier. Alemaal van harte gefeliciteerd.

Kantinediensten tijdens de zaalperiode
Tijdens de zaalperiode zijn de kantinediensten minder gezellig omdat je toch minder binding hebt met wat er in de zaal gebeurd. Toch is onze kantine een zeer belangrijke inkomstenbron van onze vereniging en zijn we blij dat tijdens de meeste wedstrijden het dorpshuis mee werkt en de kantine boven dicht doet. Het is op het veld al lastig om de bezetting van de kantine rond te krijgen. Nu hebben we tijdens de zaalperiode 7 zaterdagen dat onze kantine bijna de hele dag open is.
DAAROM DOEN WIJ EEN BEROEP OP U!  Het zou zo fijn zijn als we allemaal een uurtje voor of een uurtje na de wedstrijd van onze kinderen even de kantine draaiende houden. Uw kinderen zijn waarschijnlijk toch nog aan het omkleden/voorbespreken en na de wedstrijden aan het napraten met teamgenoten en douchen. Zo kunnen we met zn allen de hele dag de kantine open houden en een beetje druk afhalen van onze ‘vaste’ vrijwilligers die er al jaren (ook voor u! ) staan. Dit geldt natuurlijk ook voor seniorenleden die zelf op het eind van de dag moeten spelen, jullie zijn ook een welkome aanvulling.

Wat nu?
Bekijk het definitieve programma op onze wedstrijd en zoek een aantal wedstrijden uit dat je eventueel wel een uurtje zou kunnen helpen in de kantine. Stuur een mail naar jdolfing7@hetnet.nl of bel met Johan Dolfing (06-10000855) en Johan zorgt dat je de eerste keer niet voor allemaal verrassingen komt te staan. Samen maken we het gezelliger/leuker voor iedereen !!

Lars

Tot op heden hebben we geen enkele aanmelding binnen gekregen. Het kan dus zomaar zijn dat tijdens de competitie de kantine een keer gesloten is!!!! Het zou triest zijn als dit gebeurd zeker tegenover onze tegenstanders die soms van ver komen.

Bestellen seizoenskaarten
Net als andere jaren kunt u weer vooraf uw seizoenskaart bestellen zodat hij voor u klaar ligt bij de eerste zaalwedstrijd van het eerste en tweede (8 november).
De kosten voor een seizoenskaart zijn net als vorig jaar €17,50 en geeft toegang tot alle zaalwedstrijden van Hoogkerk 1 en Hoogkerk 2. Alle jeugdleden hebben gratis toegang.
 
U kan uw seizoenskaart op 2 manieren bestellen:
1.) € 17,50 overrmaken op de bankrekening van de vereniging o.v.v naam en seizoenskaart 2014/2015.
2.) Een mail sturen naar bestuur@kvhoogkerk.com met daarin bestelling seizoenskaart 2014/2015 en uw naam. Deze moeten contant worden afgerekend bij afhaling van de seizoenskaart.
 
Losse kaartverkoop is € 3.50
 
Het bestuur

Regels/afspraken voor in de zaal, zodat het voor iedereen leuk blijft!
Bij trainingen:
 • Niet te vroeg aanwezig, je mag pas 5 minuten voor je eigen training in de zaal.
 • Eventueel inlopen op de gang en niet in de zaal als het nog niet jouw trainingstijd is.
 • Je mag niet in het materiaalhok spelen/zijn.
 • Heb je geen trainen, laat de anderen dan rustig trainen en pak geen ballen/korven omdat er niks mee wordt gedaan.
 • Ballen die je niet gebruikt aan de materiaal kant van de sporthal neerleggen.
 • Wees netjes in de kleedkamers, ruim je eigen troep op.
 • Controle na de training/wedstrijd door de trainer (even er doorheen lopen, kids aansporen eigen troep op te ruimen).
 • Tijdens de training ook geen ouders in de zaal.
Bij wedstrijden:
 • Je mag niet in het materiaalhok spelen/zijn.
 • Inschieten in de wedstrijd voor je eigen wedstrijd.
 • Je mag pas de tweede helft voor je eigen wedstrijd de zaal in, mits je netjes op de bank blijft zitten aan de kant van de kleedkamers.
 • Aan de andere kant van de zaal zijn alleen de coaches, spelers, tegenstanders, scheids, dus mensen die daadwerkelijk daar iets te zoeken hebben.
 • Scorebord wordt door de wisselspelers gedaan.
 • Het is ook in de rust niet de bedoeling dat je als toeschouwer van de tribune naar beneden gaat om te schieten.
 • Controle na de wedstrijd door de trainer in de kleedkamers (even er doorheen lopen, kids aansporen eigen troep op te ruimen).
Tassen in de zaal:
Zorg er wel voor dat de tassen niet in het veld staan en dat mensen er langs kunnen.

De Technische Commissie

Regels gebruik kleedkamers!
Het is (was al) verboden om drank te nuttigen in de kleedkamers ! De gemeente heeft nieuwe regels en sancties opgesteld betreft drankgebruik in de kleedkamers van de sporthal. Mocht er door beheerders geconstateerd worden dat er drank genuttigd wordt in de kleedkamers is de sanctie dat we als vereniging tijdelijk GEEN gebruik meer mogen maken van de kleedkamers.
Wij gaan er vanuit dat iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en dus GEEN drank meeneemt naar de kleedkamers.
Het zou erg lullig voor onze tegenstanders zijn als wij geen gebruiken kunnen maken van de kleedkamers door een onverantwoordelijke actie van onze leden.
Verder willen we wijzen op de sluitingstijden van de kleedkamers na trainingen/wedstrijden. De kleedkamers zijn open tot 30 min na de laatste training. Loopt de laatste training uit, dan heb je dus korter! Na de laatste wedstrijd op zaterdag of zondag zijn de kleedkamers nog 1 uur open! Houdt hier rekening mee. Kleedkamers op slot is pech!
 
Verder wijzen we nog een keer erop dat als je niet aan een wedstrijd of training deelneemt, je niks te zoeken hebt bij de kleedkamers of in het halletje.
Ruim in ieder geval je eigen rommel op in de kleedkamers !
 
Het bestuur

Programma komende week
Het volledige actuele wedstrijdprogramma voor de komende we(e)k(en) kun je hier bekijken. In dit overzicht staan ook de scheidsrechters, chauffeurs voor de uitwedstrijden en de aanwezigheid-/vertrektijden vermeld.
Kijk hier dus regelmatig voor eventuele wijzigingen.


Als u het weekbericht niet langer meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.© KV Hoogkerk       |   Website gemaakt met SyndeoCMS   |   aantal hits : 595809