Weekbericht week 14 (14/11/2010 - 20/11/2010)
 
Kopij voor het weekbericht inleveren iedere week voor zondagavond 19.00 uur via e-mail: redactie@kvhoogkerk.com.
Kopij voor onze site www.kvhoogkerk.com kunt u sturen naar: webmaster@kvhoogkerk.com, indien de informatie ook in het weekbericht opgenomen moet worden, dan ook graag sturen naar de redactie. En hou vooral de site in de gaten voor het laatste nieuws.
Agenda


Uitslagen


Trainingstijden E2, E3 en C3 op de vrijdag
Vrijdag 16.30 uur E2,E3 alleen oneven weken 26 nov, 10 dec
Vrijdag 16.30 uur C3 alleen de even weken 19 nov, 3 dec, 17 dec

Omdat E2 en E3 niet elke week twee keer kan trainen hebben we besloten, dat wanneer er geen trainen is op vrijdag, er iemand met de E1 mee mag trainen. Hieronder een schema met data en namen wie wanneer mee mag trainen.

19 nov. Sanne - 3 dec. Tessa - 17 dec. Roel - 7 jan. Myrthe - 21 jan. Mila 4 febr. Daniëlle - 18 febr. Noa - 4 mrt. Nicole

Kun je niet op de datum waarop je staat ingepland, dan kun je onderling ruilen.

De TC

Trainingen 3e, 4e , 5e en Midweek
Om de trainingen van 3, 4 en 5 te verzorgen, hebben wij weer een schema gemaakt. Mocht je niet op de aangegeven dag kunnen dan graag onderling ruilen:

Klik hier voor het schema

Wedstrijdprogramma


De scheidsrechter dient minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Kun je niet fluiten, dan onderling ruilen. Indien een ouder niet kan rijden, dan onderling ruilen met één van de andere ouders.
Willen de scheidsrechters en coaches erop toezien dat het programma niet uitloopt? Het kan voorkomen dat een andere vereniging na ons in de zaal moet. Ook is uitloop erg vervelend voor de teams die later op de dag spelen.

Wanneer de Midweek een thuiswedstrijd heeft, gelden er op de dinsdag andere trainingstijden.

Sinterklaas bij kinderen KVH ???


Elke VRIJDAGAVOND Kantine open
In het zaalseizoen zal de kantine elke vrijdagavond geopend zijn vanaf acht uur. De bedoeling is dat we elke vrijdag een andere activiteit gaan organiseren zoals darten, spijker slaan, klaverjassen enz, We staan ook altijd open voor andere ideeën.

DUS KOM LANGS

Johan en Lars


Om alvast te noteren


Gezocht met spoed: ondersteuning penningmeester
Onze penningmeester heeft het erg druk. Vanwege haar drukke werkzaamheden zoekt het bestuur per direct iemand die haar kan ondersteunen. Wie kan/wil ons uit de brand helpen? Voor vragen en inlichtingen kan je contact opnemen met Agnes Roeters (a.h.roeters@home.nl of 06-54241437).Van de TC

Het debacle van de trainingstijden in de zaal!

Een kijkje in de keuken van de T.C.

Zoals velen al wel opgevallen is zijn er nogal wat veranderingen in het trainingsschema voor de zaal doorgevoerd. En nog steeds zijn we met het schema bezig om veranderingen door te voeren om zo de trainingstijden voor iedereen zo gelijk mogelijk te krijgen. Het is echter ONMOGELIJK om het iedereen naar zijn/haar zin te maken. In de zaal hebben we gewoonweg minder uur tot onze beschikking dan op het veld en dan is de ruimte ook nog eens beperkt. Op het veld heb je simpelweg meer ruimte om teams op kwijt te kunnen.

Dat zijn de eerste directe belemmeringen van het indelen van de teams in de zaal. Dan zijn er ook nog andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden. We hebben als streven dat alle teams twee keer in de week trainen, dit is niet altijd mogelijk omdat we daar niet genoeg uren voor hebben. De standaardteams krijgen hierbij voorrang, dat wil zeggen, de C1, B1 etc. Via ingewikkelde constructies proberen we dit gaandeweg het zaalseizoen toch recht te trekken. De A1 traint bijvoorbeeld al in Beijum om zo wat meer uren over te houden in Hoogkerk. Waar bij het indelen van de teams ook nog rekening mee gehouden moet worden is dat de D1, C1,C2, B1, A1, A2 en de 1e selectie niet op de maandag kunnen trainen. Op deze dag zijn er eens in de twee weken selectietrainingen van Groningen, noord en het Nederlands team. De afgevaardigden van Hoogkerk zitten allemaal in één van deze teams. Iets om trots op te wezen natuurlijk, maar het zorgt er wel voor dat er minder mogelijkheden zijn.

Dan hebben we nog onze jeugdtrainers, deze spelen vaak zelf ook nog en hebben dus als voorkeur om trainen te geven op de dag dat ze zelf ook moeten trainen. Logisch want anders moet je straks in het slechtste geval op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar de sporthal. Dat vinden wij geen aanmoediging voor het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan door deze personen. Toch komt het soms voor en we kunnen niks anders doen dan diep respect hiervoor te hebben. De trainers die dit op het veld gedaan hebben proberen we in de zaal dan zoveel mogelijk te ontzien.

Bij het indelen van de trainingstijden voor de teams hebben we dus gekozen voor onze trainers, deze willen we als eerste de aandacht geven die ze verdienen door te kijken of we ze tegemoet kunnen komen. Dan kan het gebeuren dat er teams op een dag of tijdstip moeten trainen die ongebruikelijk voor ze zijn omdat ze de voorgaande jaren nooit op die dag of dat tijdstip trainden. De vereniging groeit en daar is dan soms weinig aan te doen. Toch vragen wij ons af of “niet kunnen” niet te gemakkelijk gezegd is. Je moet misschien je dag wat anders indelen maar met wat extra moeite is er al snel een hoop mogelijk. We krijgen veel mailtjes binnen over wat allemaal niet mogelijk is, echter weinig mailtjes met oplossingen.

Alle bovenstaande punten moeten dus meegenomen worden door de TC bij het indelen van de trainingstijden. Een aantal zaken zoals de uren in de zaal zijn erg lastig op te lossen. Toch denken we bij de T.C. dat het ook een stuk gemakkelijker zou zijn als er wat meer mensen binnen de vereniging een steentje zouden bijdragen. Er is een grote vraag naar wat "oudere" trainers die onze toekomstige trainers zouden willen begeleiden. Ook binnen een aantal commissies zijn er veel vacatures nog vacant!

Kortom, we zouden het op prijs stellen dat we op onze TC-mail niet alleen klachten binnenkregen maar ook oplossingen en/of suggesties. Dan maken we het elkaar een stuk gemakkelijker. tc@kvhoogkerk.com is het adres waar iedereen terecht kan.

Tot ziens in de zaal,

De Technische Commissie.

Voorlopige selectie van NED <19
Geselecteerd van Hoogkerk: Joost Hofman
Trainingen zaal: 18.30 uur – 20.00 uur te Zeist
Data: 15 november, 22 november, 29 november

TRAININGEN IN DISTRICT NOORD

Selectie Noord <19:
Geselecteerd van Hoogkerk: Joost, Jetze, Diana, Manon, Diann en Ilse.
Trainingen zaal: Sportstad Heerenveen van 18.00 uur – 20.00 uur
Data: 22 november, 6 december,

Selectie Noord <16:
Geselecteerd van Hoogkerk: Patrick, Raymond, Erik en Tim
Trainers: Friso Boode en Niels Frietema
Trainingen zaal: Sportstad Heerenveen van 18.00 uur – 20.00 uur
Data: 15 november, 29 november.

Selectie Noord <14:
Geselecteerd van Hoogkerk: Femke Hofman en Claudia vd Vorst
Trainers: Henk Bijker en Evert Frieswijk
Trainingen zaal: Lindecollege
Data: 15 november, 29 november,
Oefenwedstrijd: 13 december, 20 december

Noord <19 heeft op 29-30 december de Challenge in Rotterdam
Noord <16 heeft op 27-28 december de Challenge in Rotterdam
Noord <14 heeft op 22 december districten NW toernooi.

TRAININGEN GRONINGER TEAMS

Groningen A selectie:
Geselecteerd van Hoogkerk: Paula Swiersema, Marleen Wever, Linda Klein, Bart Hofman, Marcel Stinissen en Kevin Stoit.
Trainers: Jeha Mulder en Evert-Jan Geertsema
Trainingen zaal: Sportcentrum Eekeburen in Oldekerk,
Data: 19 november, 3 december van 21.00 uur. – 22.00 uur
17 december. van 20.30 uur. – 22.00 uur

Groningen B selectie:
Geselecteerd van Hoogkerk: Laura Vijfschaft, Claudia Klein, Oscar Vijfschaft , Robin Aalders
Trainers: Ivo Fontijn en Daniel Sloots
Trainingen zaal: Sportcentrum Eekeburen in Oldekerk,
Data: 26 november, van 21.00 uur. – 22.00 uur
10 december en 17 december. van 20.30 uur. – 22.00 uur

Groningen C selectie:
Geselecteerd van Hoogkerk: Merle Meijer, Pepijn Meijer en Bram Veldstra
Trainers: Andreas Rusthoven en Jantine de Vries
Trainingen zaal: Sportcentrum Eekeburen in Oldekerk,
Data: 26 november, van 18.00 uur. – 19.00/19.15 uur
10 december, 17 december van 18.00 uur. –19.15 uur

Groningen D selectie:
Geselecteerd van Hoogkerk: Runa Elzinga en Dennis Pakes
Trainers: Sjoerd Lap en Gert Schuitema
Trainingen zaal: Sportcentrum Eekeburen in Oldekerk, Data: 19 november, 3 december, van 18.00 uur. – 19.00/19.15 uur
17 december van 18.00 uur. – 19.15 uur

De Groninger teams hebben op 23-12-2010 het Drie Provinciën Toernooi in Roden

Als u het weekbericht van KV Hoogkerk niet langer meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.© KV Hoogkerk       |   Website gemaakt met SyndeoCMS   |   aantal hits : 623876