Weekbericht week 14-16/17 (14/11 - 20/11)
 
Kopij voor het weekbericht inleveren iedere week voor zondagavond 19.00 uur via e-mail: tc@kvhoogkerk.com.
Kopij voor onze site www.kvhoogkerk.com kunt u sturen naar: webmaster@kvhoogkerk.com, indien de informatie ook in het weekbericht opgenomen moet worden, dan ook graag sturen naar de redactie. En hou vooral de site in de gaten voor het laatste nieuws.
 Volg ons op Facebook  Volg ons op Twitter Volg ons op Instagram
Agenda
23 december (vrijdag). Kerstbingo voor D-, E- en F'jes.

21 november 20.00 uur, ALV +!
Graag willen wij onze leden uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering  op 21 november in onze kantine. Deze ledenvergadering krijgt wel een andere vorm dan u wellicht gewend bent. We presenteren hier onze jaarafrekening van 2015-2016 maar daarna willen we graag met u in gesprek over een paar voor onze vereniging erg belangrijke onderwerpen. Dit gaan we doen op een leuke en interactieve manier!  Aan het einde van het seizoen organiseren we dan een ALV zoals u dat gewend bent, met de begroting, jaarverslagen.
Is er dan geen ruimte voor vragen? Ja die ruimte is er. Waar we als bestuur echter naar toe willen is dat als er vragen zijn, wanneer u ontevreden bent of juist ergens heel blij van bent geworden u dit niet bewaart voor de ALV. We zijn vaak te vinden rondom het korfbalveld waar iedereen ons aan de mouw kan trekken. Per mail zijn we ook goed bereikbaar en reageren we altijd zo snel mogelijk. Daarnaast zijn er nog de inloopuren waar je persoonlijk met iemand uit het bestuur kunt praten. Op deze manier kunnen we sneller inspringen op situaties en willen we de lijntjes kort houden.
Het programma van deze avond sturen wij u in de komende periode per email toe.
Wanneer u vragen heeft die u graag beantwoordt ziet kunt u deze sturen naar bestuur@kvhoogkerk.com . Wij zullen dan contact met u opnemen en samen met u beslissen of we deze vraag op de ALV gaan behandelen of persoonlijk met u.
Wij hopen u 21 november te verwelkomen in onze kantine!

Bestuur kv Hoogkerk
Oproep aan alle ijsberen
Zaterdag 19 november is het zover! De selectie speelt de eerste thuiswedstrijd! We gaan er een feest van maken maar dit kan niet zonder jullie hulp. We nodigen alle ijsberen  (lees alle jeugdteams) uit om bij deze wedstrijd aanwezig te zijn. We willen de selectie een prachtige opkomst laten meemaken waarbij jullie de hoofdrol spelen door een erehaag te vormen op het veld wanneer de spelers opkomen. Uiteraard krijgen jullie daarna een afgezette plek op de tribune alwaar jullie onze toppers aan kunnen moedigen. Jullie worden om 20.30 uur in wedstrijdkleding verwacht. We hopen op een grote opkomst! Neem ook allemaal je spandoek mee!

Oproep aan alle jeugdleden!
Op zaterdag 19 november is de eerste thuiswedstrijd voor onze selectie. In de jaren hiervoor waren de thuiswedstrijden altijd een groot spektakel en daar hopen we het komende seizoen natuurlijk weer op. Om de spelers aan te moedigen en de zaal leuk aan te kleden zijn we op zoek naar mooie spandoeken. Ben je creatief? Heb je een goede spreuk of tekst in je hoofd? Heb je een favoriete speler die je succes wil wensen? Maak dan een spandoek! Je mag alleen aan de slag gaan, samen met een vriend of vriendin of met je hele team. Lever je doek op zaterdag 19 november in bij iemand van het Vac. Alvast heel veel succes!!

Team- en individuele foto's
De afgelopen weken zijn er diverse team- en individuele foto's gemaakt. Deze foto's hebben we per categorieteam gepubliceerd op de site. Zo krijg je een mooi overzicht wie er in welk team zit en wie wie is. De diverse categoriën kun je bekijken onder het kopje 'Competitie' of klik hier. Helaas ontbreken er nog een paar teamfoto's en zijn er niet van alle spelers foto's aanwezig. Het zou mooi zijn als we die binnenkort tegemoet kunnen zien.

Bestellen seizoenskaarten
Net als andere jaren kunt u weer vooraf uw seizoenskaart bestellen zodat hij voor u klaar ligt bij de eerste zaalwedstrijd van het eerste en tweede. De kosten voor een seizoenskaart zijn € 15,= en geeft toegang tot alle zaalwedstrijden van Hoogkerk 1 en Hoogkerk 2. Alle jeugdleden hebben gratis toegang.
 
U kunt uw seizoenskaart op 2 manieren bestellen:
1.) € 15,= overmaken op de bankrekening van de vereniging o.v.v naam en seizoenskaart 2016/2017.
2.) Een mail sturen naar bestuur@kvhoogkerk.com met daarin bestelling seizoenskaart 2016/2017 en uw naam. Deze moet contant worden afgerekend bij afhaling van de seizoenskaart.
 
Losse kaartverkoop is € 3,=
 
Het bestuur
 

Van DPT naar RTC

Het is jarenlang traditie geweest dat jeugdselectieteams van <13 <15, <17 en <19 uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe tweemaal per jaar de krachten met elkaar konden meten.

Eenmaal in een toernooi op het veld en eenmaal in een toernooi in de zaal werd het zogenaamde Drie Provinciën Toernooi (DPT) gehouden. Deze tijd ligt achter ons.
In 2016 hebben we het laatste DPT toernooi gespeeld.
De laatste jaren was het al moeilijk om het toernooi van met name <17 en <19 jaar te laten spelen. Gebrek aan tijd vanwege bijvoorbeeld diploma uitreikingen of andere drukke bezigheden van de opgroeiende jeugd en er werd al enige malen aangesloten bij het Junior Fun. Nadat bij de aanvang van het seizoen 2016-2017 de professionals van het bondsbureau hebben gekozen voor de overgang naar Regionale Talenten Centra ( RTC ) betekende dat automatisch meteen ook definitief het einde van de provinciale selecties U17 en U19.
Er is uiteindelijk vanuit de beleidsbepalers gekozen voor:
-  een RTC in elke provincie voor <13 en <15 jaar
-  2 districtsselecties Noord voor <17 en <19 jaar
- In het seizoen 2016-2017 hebben we nog een districtselectie Noord <15 maar dat is de laatste maal dat we voor deze selectie in deze leeftijdscategorie kiezen.

Zijn er verschillen tussen de provinciale selecties en de RTC’s?
Ja, die zijn er zeker. Lag het accent voorheen op een strijd tussen de beste korfballers uit Groningen, Friesland en Drenthe, nu ligt het accent op het ontwikkelen van de individuele korfbaltalenten van de geselecteerden. Het uitgangspunt is dus gewijzigd en er zijn (straks) ook geen Noord selecties meer voor <13 en <15 teams.
De professionals van de bond geven aan, dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat het van groot belang is voor de ontwikkeling van de talenten in deze leeftijd, dat de talenten zo lang mogelijk bij de club blijven trainen en spelen, waar ze lid van zijn.
Jeugdleden <15 jaar kunnen zich uitstekend ontwikkelen bij de eigen club en er is geen reden/noodzaak om de beste jeugdleden onder deze leeftijdsgrens samen te brengen in een district Noord selectie.
Om die reden is of wordt de Noord selectie in de leeftijd <13 en <15 jaar dus afgeschaft.

Het district Noord is op basis van deze gekozen opzet gestart met regionale RTC’s, <13 en <15 in de drie noordelijke provincies.
Dat is niet gemakkelijk gegaan en op dit moment zijn we nog steeds bezig om voor Groningen en Drenthe goed gekwalificeerde trainers aan te stellen voor de groep <15 jaar.
We blijven proberen (goede) trainers aan te trekken, maar we worden er ook wel eens wat somber van dat dit niet wil lukken.
Goede trainers zijn natuurlijk ook bij hun eigen club van groot belang en ze zijn daar al druk bezig en dan ontbreekt de animo en de tijd soms om ook nog een bijdrage te leveren aan de regionale talenten centra.
Soms wil men wel een district Noord selectie trainen en vindt men een regionale RTC niet interessant genoeg.

Een probleem waar we eveneens bij voortduring mee geconfronteerd worden is het feit dat ons wordt verteld, dat er trainers van selecties zijn, en dan vooral bij de district Noord selecties <17 en <19, die getalenteerde spelers indringend vragen van club te veranderen en te gaan spelen bij de club waar zij ook clubtrainer zijn, omdat men dan op hoog niveau kan spelen en de talenten zich beter kunnen ontwikkelen.
Verenigingen benaderen ons met voorbeelden dat dat gebeurt en de genoemde voorbeelden worden ook duidelijk en overtuigend gedocumenteerd.
Nu is dit niet nieuw, het gebeurde in vorige jaren ook al en het zal de volgende jaren ook gebeuren.
We zijn echter als districtsbestuur van mening dat de trainers van jeugdselecties zijn aangesteld om hun kwaliteiten als trainer in dienst te stellen van het ontwikkelen van de korfbalvaardigheden van de geselecteerden.
Ze hebben niet de opdracht om de zeer getalenteerde spelers van club te doen veranderen en zich daarvoor in te spannen.
Een talent kan daar uiteraard voor kiezen, maar het mag niet zo zijn dat de trainers daar op aan dringen.
We hechten eraan ook via deze weg de trainers van alle selecties erop te wijzen dat men in het district geselecteerden traint voor de ontwikkeling van de talenten en dat men zich moet onthouden van “ronselactiviteiten”. Dat wil niet zeggen dat men geselecteerden die zelf aangeven van club te willen wisselen moet tegen houden, maar men mag de functie van trainer van selecties van het district niet gebruiken/misbruiken voor ledenwerfacties.

Er zijn verenigingen, die om die reden geen talenten meer opgeven en dat is jammer en ook onjuist. Je ontneemt de talentvolle speler dan de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en als de speler echt getalenteerd is valt hij in de competitie toch wel op en zal worden gescout en dus zal het succes om een speler te behouden, die niet wordt aangemeld voor de selectiegroepen, uiterst beperkt zijn.
Kortom: We hebben het als district behoorlijk moeilijk met de volledige invulling van de RTC’s en hierover doen we u verslag middels deze brief.
Binnenkort zal ik u ook een artikel doen toekomen over de “ Relatie RTC ‘s – Korfbalscholen”

De voorzitter van het district Noord,
Adde Klaas de BoerUitslagen wedstrijden
Kijk hier voor alle uitslagen van deze week en voorgaande weken.Programma komende week
Het volledige actuele wedstrijdprogramma voor de komende we(e)k(en) kun je hier bekijken. In dit overzicht staan ook de scheidsrechters, chauffeurs voor de uitwedstrijden en de aanwezigheid-/vertrektijden vermeld.
Kijk hier dus regelmatig voor eventuele wijzigingen.


 

Regels/afspraken voor in de zaal, zodat het voor iedereen leuk blijft!


Bij trainingen:
 • Niet te vroeg aanwezig, je mag pas 5 minuten voor je eigen training in de zaal.
 • Eventueel inlopen op de gang en niet in de zaal als het nog niet jouw trainingstijd is.
 • Je mag niet in het materiaalhok spelen/zijn.
 • Heb je geen trainen, laat de anderen dan rustig trainen en pak geen ballen/korven omdat er niks mee wordt gedaan.
 • Ballen die je niet gebruikt aan de materiaal kant van de sporthal neerleggen.
 • Wees netjes in de kleedkamers, ruim je eigen troep op.
 • Controle na de training/wedstrijd door de trainer (even er doorheen lopen, kids aansporen eigen troep op te ruimen).
 • Tijdens de training ook geen ouders in de zaal.

Bij wedstrijden:
 • Je mag niet in het materiaalhok spelen/zijn.
 • Inschieten in de wedstrijd voor je eigen wedstrijd.
 • Je mag pas de tweede helft voor je eigen wedstrijd de zaal in, mits je netjes op de bank blijft zitten aan de kant van de kleedkamers.
 • Aan de andere kant van de zaal zijn alleen de coaches, spelers, tegenstanders, scheids, dus mensen die daadwerkelijk daar iets te zoeken hebben.
 • Scorebord wordt door de wisselspelers gedaan.
 • Het is ook in de rust niet de bedoeling dat je als toeschouwer van de tribune naar beneden gaat om te schieten.
 • Controle na de wedstrijd door de trainer in de kleedkamers (even er doorheen lopen, kids aansporen eigen troep op te ruimen).

Tassen in de zaal:
Zorg er wel voor dat de tassen niet in het veld staan en dat mensen er langs kunnen.

Technische Commissie
KV Hoogkerk
 

Als u het weekbericht niet langer meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.© KV Hoogkerk       |   Website gemaakt met SyndeoCMS   |   aantal hits : 595761