Nieuwsbericht 01 Seizoen 2019/2020
 
Kopij voor het nieuwsbericht kunt u inleveren via e-mailadres: bestuur@kvhoogkerk.com.
En hou vooral de site in de gaten voor het laatste nieuws.

 Volg ons op Facebook  Volg ons op Twitter Volg ons op Instagram

 
Nieuws uit het bestuur
Na deze vakantieperiode heeft het bestuur de taken weer opgepakt en zijn we weer fris en vol enthousiasme begonnen. We zijn binnen het bestuur met een hoop taken en zaken bezig en ons streven is om jullie dit seizoen beter op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de club.
Korfbalvereniging Hoogkerk kan onmogelijk zonder vrijwilligers. Hoe meer, hoe beter en hoe efficiënter georganiseerd, hoe beter voor de club. Maar de vraag moet gesteld. Wat mag je van al die vrijwilligers verwachten. Als zaken dan (nog) niet helemaal goed verlopen, moet je dan teleurgesteld zijn? Of moet je dan klagen of zelfs boos worden? Of moet je je iedere keer weer verbazen en blij zijn dat de voorraad gevuld is, het koffiezetapparaat warm is, er getraind en geselecteerd wordt, er informatie op de site staat, er sponsoren zijn, sportkleding wordt aangeboden, er ballen liggen die gebruikt kunnen worden, je of je kind een geweldig Ameland reisje heeft gehad en al die andere zaken die door vrijwilligers binnen onze vereniging worden verzorgd?
Om te beginnen een oproepje aan alle leden en ouders van leden: vraag je af en toe eens af wie die vrijwilligers zijn en wat ze doen? Praat met ze, luister naar hun verhaal en koester ze. Zij maken mogelijk dat de club bestaat. En als je dan denkt dat bepaalde zaken beter kunnen of moeten, blijf dan niet aan de zijlijn staan, maar pak het op. Als bestuur waarderen we onze vrijwilligers enorm. Zonder jullie zou KVH niet kunnen bestaan! Wij zetten ons beste beentje voor, doen jullie allemaal mee?


Algemene Ledenvergadering
Om alvast te noteren: Vrijdag 15 november is de Algemene ledenvergadering. De officiële uitnodiging volgt nog!


Het takenpakket van de bestuursleden:
Jan Veldhuis: voorzitter, aanspreekpunt technische commissie, kerngroep samenwerking
Eric Huisman: Penningmeester, aanspreekpunt sponsorcommissie
Margareth Makken: Secretaris
Monique de Lange: aanspreekpunt barcommissie
Fedde van der Vlucht: algemene en lopende zaken
Leonie Vaartjes: aanspreekpunt kledingcommissie, Vac en redactie
 
Dan hebben we sinds de loop van het vorige seizoen een ‘raad van toezicht’ binnen het bestuur. Dit zijn Jorn van der Scheer en Eric Sinnema.


VANAF DE START VAN HET NIEUWE SEIZOEN IS KVH EEN ROOKVRIJE VERENIGING!
Roken is niet meer toegestaan! Nu we een rookvrije vereniging worden, betekent dit dat er binnen de hekken van onze accommodatie niet meer gerookt mag worden. De markering van de “niet roken zone” ontbreekt nog maar toch mag er binnen de hekken van het sportpark niet meer gerookt worden. Help ook mee KVH rookvrij te maken!
Bericht van de Penningmeester
 
Contributie seizoen 2019-2020
 
Voor het korfbal seizoen 2019-2020 heeft het bestuur besloten om de contributie te verhogen met het prijsindexcijfer. Dit hebben we afgerond op hele bedragen. De ALV vindt dit jaar later plaats. In de statuten van KvH is bepaald dat zonder goedkeuring van de ALV de contributie verhoogd mag worden met het prijsindexcijfer. Het bestuur heeft geen voornemens om het contributiebedrag dit seizoen verder te verhogen.
In onderstaande tabel ziet u de nieuwe contributietarieven per leeftijdscategorie.De selectiebijdrage blijft ongewijzigd € 25,00.
 
De meeste leden maken gebruik van automatische incasso. Voor dit seizoen wordt er op de volgende momenten contributie geïncasseerd:
7 oktober 2019
2 december 2019
3 februari 2020
2 april 2020
Mochten er nog vragen c.q. opmerkingen zijn dan kunnen jullie die mailen naar penningmeester@kvhoogkerk.com.
 
 
Technische commissie
De Technische Commissie heeft een nieuwe samenstelling! Met ingang van dit nieuwe seizoen zijn Carla Flokstra, Monique Kampijon, Lars Salomons en Gerhard Smit gestopt met hun werkzaamheden voor de Technische Commissie. Via deze weg nogmaals veel dank voor jullie inzet de afgelopen jaren!
 
Gelukkig hebben we ook drie nieuwe commissieleden mogen verwelkomen. Raymond Hindriks, Annelies Rozema en Gerjan Gorter zullen toetreden tot de Technische Commissie. Samen met Patrick Hindriks vormen zij nu de Technische Commissie van onze vereniging.
Heel veel succes dit seizoen!
 
Speelschema is te vinden op: http://www.antilopen.nl/competitie/programma.asp?ci=522&clubstyle=kvhprog&comp=1920veld&vervoer=voorletter&veld=true&css=522
 
Of via onze website: https://www.kvhoogkerk.com/


Barcommissie
Net als voorgaande jaren maken we ook dit seizoen weer gebruik van de hulp van ouders om een bardienst te draaien. Er blijven ook veel tijden over dus als je het leuk vindt om eens vaker een bardienst te draaien, alle hulp is welkom! Mocht je als lid of als commissie de kantine willen gebruiken voor een festiviteit of vergadering, laat dit dan weten aan Wanda Hindriks. whindriksalkema@home.nl
 
 
Even voorstellen 
Onze verenigingsscheidsrechters
 
Elke korfbalvereniging is verplicht om scheidsrechters aan te leveren die namens onze vereniging voor de KNKV wedstrijden fluiten. Dit zijn onze scheidsrechters

 Lars Salomons                                       Dirk Jan Dolfing                                           Jan Veldhuis


Heel veel succes en veel fluitplezier gewenst het komende seizoen mannen!
 

Als u het nieuwsbericht niet langer meer wenst te ontvangen kunt u zich hier afmelden.© KV Hoogkerk       |   Website gemaakt met SyndeoCMS   |   aantal hits : 635041